3.OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ - OGİS

3.OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ

ÖZEL GÜVENLİK İŞVERENLERİ SENDİKASI
3.OLAĞAN GENEL KURULU

Gündem
16 Ekim 2021 / 23 Ekim 2021
Saat: 14.00 – 15.30
1. Yoklama,
2. Açılış,
3. Divan Heyetinin Seçimi,
4. Yönetim Kurulunun İbrası,
5. Denetim Kurulunun İbrası,
6. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca Sendika Ana tüzüğünde yapılması değişikliklerin görüşülmesi,

Tüzüğümüz 1. Maddesinde sendikanın merkezi Ankara şehri hudutları içerisindedir, maddesinin “Sendika merkezinin İstanbul’a taşınması” şeklinde değiştirilmesi,

7. İlgili makamlar ve mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen konular hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8. Firmaların üyelik durumlarının görüşülmesi ve üyeliklerinin devam edip etmeyeceği konusunda da yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9. Seçimler;
   a- Yönetim Kurulu (Asil, Yedek),
   b- Denetleme Kurulu ( 3 Asil, 3 Yedek),
   c- Disiplin Kurulu ( 3 Asil, 3 Yedek),

8. Teklifler,
9. Kapanış.