Genel Kurula Davet - OGİS

Genel Kurula Davet

Sayın Üyemiz;
Sendikamızın Ana tüzüğünde bulunan bazı maddelerin değişen 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanununa uygun hale getirilmesi ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin, üyeliklerinin devam edip etmeyeceğinin görüşülmesi amacıyla Yönetim Kurulumuz Sendikamız Genel Kurulunun Olağan olarak toplanmasına karar vermiitir.
Bu Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 14.00’da Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. 1271 Sok. No:15/15 Balgat / ANKARA adresinde yapılacaktır.
Birinci toplantıda yeterli yoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı yoğunluk aranmaksızın 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü yine aynı saatte yapılacaktır.
Genel Kurula katılımınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz.
Saygılarımızla.
Özel Güvenlik İşverenleri Sendikası
Yönetim Kurulu